Managing committee Heads

  • Mr. Pradeep 'BABA' Madhok
  • President ( DALIMSS Sunbeam Group Of Schools)


  • Mrs. Pooja Madhok
  • Director ( DALIMSS Sunbeam Group Of Schools)


  • Mrs. Monica Sraswat Pandey
  • Astt. Director ( DALIMSS Sunbeam Group Of Schools)


  • Mr. Maahir Madhok
  • Director ( DALIMSS Sunbeam Educomp Ltd.)